Högerhänt

Här finns filmklipp som visar hur du kommer igång med stickning.

Starta en stickning/ Lägga upp maskor

Sticka räta maskor. Här är två olika filmklipp som visar hur man gör.